Object structure
Title:

Racjonalni inwestorzy zamiast racjonalnych oczekiwań w hipotezie rynku efektywnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Rational investors instead of rational expectations in effective market hypothesis

Creator:

Mikołajek-Gocejna, Magdalena ; Urbaś, Tomasz

Subject and Keywords:

hipoteza rynku efektywnego ; słaba średnia i silna wersji EMH ; racjonalność uczestników rynku ; homo oeconomicus ; model wyceny DCF ; effective market hypothesis ; weak medium and strong EMH version ; market participants rationality ; DCF valuation model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 33-53

Abstrakt:

Napływające na rynek informacje wpływają nie tylko na ceny bieżące, ale również na oczekiwane ceny w przyszłości, które są ustalane na rynku terminowym. Ceny na rynku terminowym niosą istotne informacje o oczekiwaniach inwestorów. Założenie neoklasycznej racjonalności inwestorów (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF w czasie ciągłym) prowadzi do wniosku, że testy hipotezy rynku efektywnego (EMH) opierające się tylko na danych z przeszłości i teraźniejszości mogą dawać błędne wyniki. Pominięcie oczekiwań inwestorów co do przyszłości utrudnia dostrzeżenie ewentualnego nowego trendu cen powstałego po dotarciu do inwestorów nowej informacji. Wyłączenie z testowania EMH oczekiwanych wartości zmiennych w przyszłości jest sprzeczne z zasadą racjonalności inwestora. Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego wyniku testów EMH, postuluje się włączenie do badań oczekiwanych przez inwestorów cen i zmiennych fundamentalnych w przyszłości

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.03

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: