Object structure
Title:

Najem źródłem opodatkowania osób fizycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Lease as a source of taxation of individuals

Creator:

Kluzek, Marta

Subject and Keywords:

najem ; źródło przychodów ; skala podatkowa ; podatek od przychodów ewidencjonowanych ; lease ; source of income ; tax scale ; flat rate tax

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 23-32

Abstrakt:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce odznacza się wysokim stopniem złożoności. Problem ten dotyka w dużej mierze opodatkowania przychodów z najmu, szczególnie w kontekście tendencji wzrostowej tego rynku. Celem artykułu jest ukazanie regulacji mających zastosowanie do opodatkowania przychodów z najmu i ich konsekwencji dla podatników. Liczba podatników deklarujących osiąganie przychodów z najmu prywatnego z roku na rok rośnie. Większość z nich wybiera opodatkowanie w formie zryczałtowanej. W ostatnim czasie głośniej stało się o opodatkowaniu tego źródła przychodów, gdyż organy skarbowe coraz częściej kwestionują prawo do korzystania przez podatników z opodatkowania ryczałtowego. Rosnące ryzyko podatkowe w tym obszarze może stać się hamulcem dalszego rozwoju rynku wynajmu, dlatego obowiązywanie jasnych zasad opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest koniecznością

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.02

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: