Object structure
Title:

Wielokryterialna ocena dokonań przedsiębiorstwa w długich okresach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multi-criteria assessment of company’s long-term performance

Creator:

Broszkiewicz, Andrzej

Subject and Keywords:

dokonania przedsiębiorstwa ; ocena wielokryterialna ; kryteria oceny działalności ; company’s performance ; multi-criteria assessment ; criteria of assessment of performance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 9-22

Abstrakt:

Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania metody taksonomicznej prof. Z. Hellwiga do wielokryterialnej oceny dokonań przedsiębiorstwa w długich okresach. Szczególna uwaga została poświęcona zagadnieniu doboru kryteriów stanowiących podstawę tej oceny. Istotny wpływ na kształtowanie się wartości kryteriów o charakterze finansowym mają zjawiska inflacyjne i deflacyjne w gospodarce. Ich oddziaływanie powinno być zatem uwzględnione w procesie pomiarowym. Efektom działalności przedsiębiorstwa w poszczególnych latach zostały przypisane syntetyczne miary liczbowe

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.01

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: