Object structure
Title:

Współpraca administracji z sektorem gospodarczym na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Management Sciences

Creator:

Skomra, Witold

Subject and Keywords:

infrastruktura krytyczna ; logistyka społeczna ; logistyka kryzysowa ; zarządzanie kryzysowe ; ciągłość działania ; critical infrastructure ; social logistics ; logistics of crisis situations ; crisis management ; business continuity

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 1 (30), s. 61-66

Abstrakt:

Pojawienie się infrastruktury dostarczającej usługi niezbędne do funkcjonowania współczesnego społeczeństwa spowodowało, że wystąpiła współzależność między podmiotami gospodarczymi a administracją publiczną. Podmioty gospodarcze są przede wszystkim zainteresowane osiąganiem zysku, a administracja publiczna – bezpieczeństwem osób, które mogą być danej usługi pozbawione (np. w wyniku awarii). Obie strony mają więc wspólny cel: odpowiedni poziom bezpieczeństwa tej infrastruktury i maksymalne skrócenie czasu jej odtworzenia. Ten podział odpowiedzialności nie jest jednoznaczny. Administracja, a szczególnie e-administracja, sama realizuje procesy mogące, w razie awarii, negatywnie oddziaływać na społeczeństwo i podmioty gospodarcze. Na bazie tego spostrzeżenia sformułowano następujący problem badawczy: jakie powinny być relacje między właścicielami infrastruktury a administracją publiczną, by zapewnić właściwą ochronę tej infrastruktury. Po dokonaniu analizy dostępnej literatury i obowiązujących przepisów prawnych określono wykaz takich relacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.1.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 1 (30)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: