Object structure
Title:

Propozycja parametryzacji zmian ilościowych w modelach biznesowych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Management Sciences

Creator:

Drzewiecki, Jakub ; Rogala, Jan

Subject and Keywords:

model biznesu ; parametryzacja ; Osterwalder ; tworzenie wartości ; zarządzanie zmianą ; business model ; paramterization ; value creation ; management change

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 1 (30), s. 54-60

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji dotyczącej parametryzacji zmian o charakterze ilościowym w modelach biznesowych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej. Za podstawę teoretyczną w opracowaniu przyjęto ideę modelu biznesowego w ujęciu według A. Osterwaldera oraz bazującą na niej koncepcję określenia zmienności modelu biznesowego według J. Drzewieckiego. Artykuł, prócz wprowadzenia i podsumowania, zawiera krótkie omówienie koncepcji modelu biznesowego, po którym następuje uzasadnienie wyboru branży oraz jej zwięzła charakterystyka. W głównej części tekstu dokonano omówienia wskaźników obrazujących zakresu zmian ilościowych w przedsiębiorstwach z sektora w podziale na cztery podstawowe obszary modelu biznesu: propozycji wartości, klienta, infrastruktury oraz finansów. W podsumowaniu wskazano korzyści wynikające ze stosowania opisanej w artykule koncepcji oraz potencjalne dalsze kierunki badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.1.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 1 (30)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: