Object structure

Title:

Kto powinien płacić pośrednikowi kredytu hipotecznego – bank czy klient? Przyczynek do dyskusji na kanwie implementacji dyrektywy hipotecznej w Polsce

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Who should pay the mortgage credit intermediary – a bank or client? Contribution to the discussion on the basis of the mortgage credit directive implementation in Poland

Creator:

Waliszewski, Krzysztof

Subject and Keywords:

pośrednictwo kredytowe ; dyrektywa hipoteczna ; wynagrodzenie pośrednika kredytowego ; doradztwo kredytowe

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30), s. 86-99

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie istoty i skali działania pośredników kredytu hipotecznego w Polsce oraz dwóch metod ich wynagradzania (prowizja od banku, wynagrodzenie od klienta). Hipoteza artykułu brzmi następująco: pośrednicy kredytu hipotecznego w Polsce powinni być wynagradzani w postaci prowizji od banków, a wynagradzanie od klientów powinno dotyczyć wyłącznie doradców kredytu hipotecznego. W artykule wykorzystano badania klientów pośredników kredytowych przeprowadzone na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przez Dom Badawczy Maison oraz na zlecenie Związku Firm Doradztwa Finansowego przez Kantar TNS. Ponadto przedstawiono autorskie porównanie wad i zalet metod wynagradzania pośredników kredytowych z punktu widzenia banku, pośrednika kredytowego i klienta

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.1.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu