Object structure

Title:

Strategia interlocking directorates a wartość przedsiębiorstwa

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Interlocking directorates strategy vs. corporate value

Creator:

Siudak, Dariusz

Subject and Keywords:

interlocking directorates ; wartość przedsiębiorstwa ; teoria uzależnienia zasobowego ; corporate value ; resource-dependence theory

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30), s. 76-85

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest analiza wartości rynkowej przedsiębiorstw z uwzględnieniem sieci powiązań spółek wspólną dyrekcją na polskim rynku kapitałowym. Dane pozyskano ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect na koniec 2014 roku. Głównym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest uzyskiwanie większej wartości rynkowej w grupie spółek stosujących strategię interlockingu w porównaniu z grupą spółek izolowanych. Efekt ten wynika przede wszystkim z usieciowienia w ramach największego komponentu, przez co uzyskuje się pośrednie połączenia z wieloma innymi przedsiębiorstwami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.1.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu