Object structure
Title:

Kapitały białoruskich zakładów ubezpieczeniowych – analiza struktury i problemy wyceny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Capital of Belarus insurance organizations– structure analysis and evaluation problem

Creator:

Verezubova, Tatjana

Subject and Keywords:

kapitał ; zakłady ubezpieczeniowe ; kapitał podstawowy ; rezerwy ubezpieczeniowe ; zyski ; сapital ; insurance organizations ; authorized capital ; insurance reserves ; profits

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484; s. 225-234

Abstrakt:

Kapitał jako źródło finansowania stanowi istotną pozycję bilansową. Dla niektórych podmiotów prowadzących działalność w warunkach białoruskiego ustawodawstwa jego posiadanie wiąże się z wieloma problemami, dotyczącymi np. wyceny. W artykule dokonano analizy kapitałów białoruskich spółek ubezpieczeniowych. Celem artykułu było określenie podstawowych elementów kapitału oraz identyfikacja podstawowych problemów związanych z jego tworzeniem i wykorzystywaniem przez te podmioty w Republice Białorusi. Szczególną uwagę poświęcono problemom bieżącej i bilansowej wyceny kapitału, a także jego wystarczalności dla zachowania wypłacalności ubezpieczycieli. Analizą objęto również rezerwy ubezpieczeniowe, które stanowią szczególną, charakterystyczną dla tej grupy podmiotów pozycję pasywów. W artykule jako metody badawcze wykorzystano analizę i dedukcję. Przedmiotem analizy była literatura z dziedziny rachunkowości i akty prawne obowiązujące w tym zakresie na Białorusi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.19

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: