Object structure
Title:

Ustalanie kapitału wspólników przy zmianie formy ewidencji w spółce cywilnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Estimation of the shareholder capital on amending the form of evidence in civil partnership

Creator:

Szydełko, Alfred

Subject and Keywords:

spółka cywilna ; podatkowa księga przychodów i rozchodów ; księgi rachunkowe ; inwentarz ; kapitał wspólników ; convertible bonds into shares ; financial instruments ; balance sheet valuation ; amortised cost ; effective interest rate

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 207-215

Abstrakt:

Celem opracowania jest zaprezentowanie kluczowych problemów związanych z ustalaniem kapitału właścicieli w spółce cywilnej w sytuacji zmiany formy ewidencji z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. Jako metody badawcze zastosowano analizę regulacji prawnych oraz literatury, a wnioski sformułowano na podstawie metod dedukcji oraz rozumowania przez analogię, wykorzystując równocześnie doświadczenie praktyczne autora w tym zakresie. Opracowanie dotyczy sytuacji, gdy wspólnicy spółki cywilnej są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a zmiana formy ewidencji wymaga sporządzenia wykazu inwentarza, który w sposób szczególny wpływa na ostateczne ustalenie wysokości i ewentualnie prezentację kapitału wspólników w księgach rachunkowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.17

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: