Object structure
Title:

Kapitał z aktualizacji wyceny jako pozycja ujmowania skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych w wartości godziwej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Recognition of the effects of valuation of plant biological assets at fair value in revaluation reserve

Creator:

Obrzeżgiewicz, Dawid

Subject and Keywords:

kapitał z aktualizacji wyceny ; wartość godziwa ; roślinne aktywa biologiczne ; wycena ; ryzyko ; revaluation reserve ; fair value ; plant biological assets ; valuation ; risk

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 151-164

Abstrakt:

Wycena w wartości godziwej stanowi odpowiedź na wzrastające potrzeby informacyjne, w szczególności dotyczące informacji o możliwościach generowania przyszłych przepływów pieniężnych, bieżącej wartości zasobów czy o ryzyku przyszłych przepływów pieniężnych. MSR 41 „Rolnictwo” nakazuje wycenę roślinnych aktywów biologicznych w wartości godziwej oraz obliguje do ujmowania skutków wyceny w wartości godziwej na wynik finansowy okresu, co może prowadzić do ujęcia przychodów i kosztów, które na skutek oddziaływania niekorzystnych czynników atmosferycznych nigdy nie zostaną zrealizowane. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem ujmowania skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych w wartości godziwej zgodnie z MSR 41 „Rolnictwo” w wyniku finansowym okresu oraz zaproponowanie alternatywnego sposobu ujmowania skutków wyceny w kapitale z aktualizacji wyceny. Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że zasadne jest ujmowanie skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych w wartości godziwej w kapitale z aktualizacji wyceny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.12

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: