Object structure
Title:

Specyfika prezentacji informacji o cechach charakterystycznych kapitału własnego w warunkach nowych modeli biznesowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Disclosure of information on the features of equity: specificity under the conditions of application of new business models

Creator:

Lukyanova, Irina A. ; Piekarska, Anastazja

Subject and Keywords:

kapitał własny ; MSSF ; WACC ; współczynnik beta ; Białoruś ; equity ; beta indicator ; Belarus

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 131-150

Abstrakt:

Obecnie na Białorusi ma miejsce stopniowe reformowanie rachunkowości, które polega na zbliżeniu stosowanych rozwiązań do MSSF. Podejmowanych jest też wiele działań przyciągających zagraniczne inwestycje do branży IT. Jest to nowy kierunek rozwoju, wynikający ze zrozumienia priorytetów postindustrialnego społeczeństwa. Branża IT, zarówno na Białorusi, jak i na świecie, stworzyła nowy model biznesowy. W przeciwieństwie do innych sektorów gospodarki ta branża nie jest związana z ziemią czy kapitałem. Podstawowym wykorzystywanym przez nią zasobem jest praca ludzi. W artykule zidentyfikowano aktualne problemy rachunkowości i odzwierciedlenia w sprawozdawczości finansowej branży IT kapitału własnego, przeanalizowano możliwość wykorzystania modeli wyceny opartych na WACC lub współczynniku beta w branży IT, co stanowiło cel artykułu. Dzięki przeprowadzonym badaniom zaproponowano warianty rozwoju sprawozdawczości w zakresie kapitału własnego. Jako metody badawcze wykorzystano analizę i dedukcję

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.11

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: