Object structure
Title:

Kapitały własne i ich znaczenie w zachowaniu kontynuacji działalności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Equity and its importance in the going-concern assumption

Creator:

Kumor, Iwona ; Poniatowska, Lucyna

Subject and Keywords:

kapitały własne ; założenie kontynuacji działalności ; jednostki gospodarcze ; equity ; going concern assumption ; enterprises

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 120-130

Abstrakt:

Kapitały własne stanowią istotną kategorię w działalności każdej jednostki gospodarczej. Określają one wartość bilansową przedsiębiorstwa i są miarą jego siły finansowej. Wielkość i struktura kapitału własnego są podstawą oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, świadczą o jego wiarygodności i stabilności, jak również określają zdolność do kontynuacji działalności. Kapitały własne pełnią wiele różnorodnych funkcji w działalności jednostki. Jedną z nich jest zabezpieczenie możliwości kontynuowania działalności. Funkcja ta realizowana jest przede wszystkim poprzez kapitały rezerwowe, których tworzenie pozwala na zachowanie kapitału oraz utrzymanie jego siły nabywczej i odtworzeniowej. Artykuł podejmuje problematykę kapitałów własnych rozpatrywanych w aspekcie zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i roli kapitałów własnych tworzonych w rachunkowości w zachowaniu kontynuacji działalności przez jednostkę gospodarczą. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury i regulacji prawnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.10

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: