Object structure
Title:

Wybrane problemy pomiaru i prezentacji kapitału własnego w gospodarstwie wiejskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected problems of measurement and presentation of ownership capital in rural holding

Creator:

Kondraszuk, Tomasz

Subject and Keywords:

rolnictwo ; kapitał własny ; gospodarstwo ; dochód rolniczy ; wartość dodana ; agriculture ; equity ; farm ; agricultural income ; added value

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 107-119

Abstrakt:

Kapitał własny jest podstawową kategorią ekonomiczną zarówno na etapie powstawania, jak i bieżącego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Ze względu na swoją rolę, kapitały własne powinny być przedmiotem szczególnych analiz. Jednak z tworzeniem informacji o kapitale własnym wiąże się wiele problemów, zwłaszcza w firmach osób fizycznych. Kapitał właściciela nie jest stały i podlega ciągłym wahaniom. Wysokości tego kapitału nie określa żadna umowa. Celem pracy jest pokazanie, jak przebiega kreowanie, pomiar i prezentacja kapitału własnego w specyficznym podmiocie gospodarczym, jakim jest gospodarstwo wiejskie składające się z zakładu produkcyjnego (gospodarstwa rolnego) i rodziny rolniczej (gospodarstwa domowego). Okazuje się, że kapitał własny jest kategorią pozwalającą nie tylko na ocenę przez rolników własnych dokonań, lecz także jest podstawą wyznaczania kierunków doskonalenia rachunkowości zarządczej odpowiedzialnej za realizację przyjętych strategii rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.09

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: