Object structure
Title:

Zyski zatrzymane a wynik z lat ubiegłych – analiza ujawnień w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Retained earnings vs. profit (loss) of previous years – analysis of disclosures in the financial statements of selected stock companies

Creator:

Gos, Waldemar ; Hendryk, Michał ; Hońko, Stanisław

Subject and Keywords:

kapitał własny ; zyski zatrzymane ; wynik z lat ubiegłych ; equity capital ; retained earnings ; profit (loss) of previous years

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 95-106

Abstrakt:

Wynik z lat ubiegłych jest pozycją, która może zostać wykorzystana do ukrywania strat lub do maskowania innych nadużyć księgowych. Zamiarem autorów było rozpoczęcie dyskusji na temat sposobu prezentacji i ujawniania informacji o wyniku z lat ubiegłych. W związku z tym celem artykułu jest ocena ujawnień w zakresie wyniku z lat ubiegłych w wybranych spółkach giełdowych. Wynik z lat ubiegłych według MSR/MSSF wchodzi w skład pozycji „zyski zatrzymane”, których definicja i składowe nie są ściśle określone przez regulatora. Badaniem objęto 20 skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, które wykazały znaczący poziom zysków zatrzymanych w relacji do aktywów lub do wyniku finansowego. Badanie potwierdziło zróżnicowany sposób prezentacji zysków zatrzymanych, co utrudnia uzyskanie informacji o polityce dywidendowej. Kolejny wniosek dotyczy wyniku z lat ubiegłych, na który wpływ miały zmiany zasad (polityki) rachunkowości lub błędy poprzednich okresów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.08

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: