Object structure
Title:

Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax optimization of capital transactions in companies

Creator:

Furman, Łukasz ; Furman, Witold

Subject and Keywords:

kapitał ; przedsiębiorstwo ; system podatkowy ; podatek ; capital ; enterprise ; tax system ; tax

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 84-94

Abstrakt:

Przedsiębiorcy zawsze poszukiwali możliwości rozwiązań podatkowych, które przynosiłyby korzyści finansowe. Artykuł omawia problematykę związaną z transakcjami kapitałowymi występującymi w spółkach. Operacje te dotyczą w szczególności połączenia lub podziału spółek, podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji. Wszelkie transakcje kapitałowe udziałowcy lub akcjonariusze spółek chcieliby przeprowadzać przy zminimalizowaniu obciążeń podatkowych. Wiąże się z tym optymalizacja podatkowa, która w sposób legalny przy wykorzystaniu odpowiednich metod pozwala na zmniejszenie płaconych podatków z tytułu przeprowadzonych operacji kapitałowych. Obniżenie płatności podatku bądź jego całkowite wyeliminowanie dotyczy spółek, które często występują jako podatnicy oraz udziałowcy, którzy od otrzymanych dochodów kapitałowych zmuszeni są zapłacić podatek dochodowy. Artykuł zawiera wnioski z przeprowadzonej analizy systemu podatkowego pod kątem rozwiązań optymalizacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.07

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: