Object structure
Title:

Struktura kapitałowa przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Analiza sektorowa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The capital structure of the companies listed at the Warsaw Stock Exchange. Sector analysis

Creator:

Barburski, Jacek

Subject and Keywords:

struktura finansowania ; kapitał własny ; kapitał obcy ; adekwatność kapitałowo-majątkowa ; reguły finansowania ; financing structure ; equity ; outside capital ; capital-property adequacy ; rules of financing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 21-39

Abstrakt:

Uwarunkowania decyzji w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstw są przedmiotem wielu analiz. Wyniki tych badań są z kolei przedmiotem formułowania teorii w zakresie struktury kapitału. Wiele zachowań przedsiębiorstw w zakresie kształtowania prawidłowej struktury kapitału nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśnionych. Stąd też istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań w tym obszarze. Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny w zakresie struktury finansowania wybranych sektorów przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Analizę przeprowadzono na przykładzie przedsiębiorstw z następujących sektorów: produkcja, budownictwo, handel detaliczny, handel hurtowy, transport oraz usługi. Okres analizy obejmuje lata 2012-2016. Ponadto w artykule została przeprowadzona analiza i ocena w zakresie adekwatności kapitałowo-majątkowej z wykorzystaniem reguł finansowania. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z bazy EMIS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.02

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: