Object structure
Title:

Wartość informacyjna zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Informational value of the statement of changes in the budgetary and self-government entities funds of budgetary companies

Creator:

Adamek-Hyska, Dorota

Subject and Keywords:

jednostka budżetowa ; samorządowy zakład budżetowy ; sprawozdanie finansowe ; fundusz jednostki ; budgetary entity ; self-government budgetary entity ; financial reports ; entity’s fund

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 9-20

Abstrakt:

Typowe jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do tworzenia i przekazywania podmiotom nadrzędnym różnych sprawozdań i raportów, w tym w szczególności sprawozdań finansowych i budżetowych. Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdania finansowe według szczególnych zasad (w tym wzorców) określonych przez prawo finansów publicznych. Celem artykułu jest wskazanie wartości informacyjnej jednego z elementów sprawozdań finansowych, tj. zestawienia zmian w funduszu jednostki, w którym bezpośrednio odwzorowane są finansowe skutki specyfiki działalności samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. W opracowaniu wykorzystano studia literaturowe z zakresu finansów publicznych i rachunkowości finansowej, metodę analizy przepisów prawnych, analizę porównawczo-opisową oraz wnioskowanie. Cel artykułu wymagał również zastosowania jako metody badawczej swobodnego wywiadu oraz syntezy w odniesieniu do cząstkowych wniosków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.484.01

Language:

pol

Relation:

Kapitały w jednostkach gospodarczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 484

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: