Object structure

Title:

Możliwości wykorzystania analizy wymiarowej w badaniach oporu przeginania taśmy na bębnach przenośnika

Group publication title:

Mining Science

Title in english:

Possibilities of dimensional analysis implementation in the investigations of belt inclination resistance on conveyor drums

Creator:

Furmanik, Kazimierz

Contributor:

Hardygóra, Monika. Redakcja ; Szyszka, Danuta. Redakcja

Subject and Keywords:

górnictwo ; geologia ; geoinżynieria ; przenośniki taśmowe ; opór przeginania taśmy ; analiza wymiarowa

Description:

Mining Science : Fundamental Problems of Conveyor Transport, Vol. 21, Special Issue 2, 2014, s. 25-32

Publisher:

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.5277/ms142103s

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Mining Science ; Mining Science : Fundamental Problems of Conveyor Transport, Vol. 21, Special Issue 2, 2014 ; Prace Naukowe Instytutu Gornictwa Politechniki Wroclawskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska ; Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl