Object structure
Title:

Integracja rachunku kosztów działań sterowanego czasem i rachunku odpowiedzialności zorientowanego na procesy – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integration of time driven activity based costing and process responsibility accounting – chosen aspects

Creator:

Szydełko, Łukasz

Subject and Keywords:

koszty procesów ; rachunek kosztów działań sterowany czasem ; rachunek odpowiedzialności zorientowany na procesy ; process costs ; time-driven activity based costing ; process responsibility accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 480, s. 128-136

Abstrakt:

Menedżerowie i właściciele procesów w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo powinni być wspomagani informacyjnie w podejmowaniu decyzji. Szczególną funkcję w tym zakresie spełnia rachunek odpowiedzialności zorientowany na procesy. Raportowanie w rachunku odpowiedzialności zorientowanym na procesy opiera się na wielu miernikach. Wśród nich kluczowe są mierniki finansowe powiązane z kosztami procesów i działań. Dostęp do informacji kosztowych w takim przekroju jest bardzo istotny, dlatego szczególną rolę w ich dostarczaniu powinien odegrać rachunek kosztów działań sterowany czasem. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rachunku odpowiedzialności zorientowanego procesowo i rachunku kosztów działań sterowanego czasem oraz wskazanie możliwości ich integracji. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury jako podstawowej metody badawczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.480.12

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 480

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: