Object structure
Title:

Koszty a efektywność opodatkowania wyniku finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Costs vs. efficiency of tax result taxation

Creator:

Poszwa, Michał

Subject and Keywords:

efektywna stawka opodatkowania ; koszty uzyskania przychodów ; rachunek podatkowy ; effective tax rate ; tax dedactible revenues ; tax bill

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 480, s. 119-127

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza wpływu kosztów na efektywność obciążenia wyniku finansowego podatkiem dochodowym. Podatek dochodowy obciążający wynik finansowy ustalany jest od dochodu, który może być wyższy lub niższy niż zysk brutto. Taka sytuacja stanowi główną przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia stawki efektywnej względem nominalnej stawki podatku dochodowego. Z kolei informacja o efektywnym obciążeniu wyniku finansowego pozwala na ocenę działalności jednostki przez interesariuszy. W opracowaniu zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych dotyczących opodatkowania wyniku osiąganego w działalności gospodarczej, a także przepisów dotyczących zakresu informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym. Rezultatem przedstawionych rozważań jest określenie wpływu specyfiki kosztów podatkowych na efektywność opodatkowania. Specyfika ta dotyczy zakresu kosztów uznawanych w rachunku podatkowym oraz okresu rozliczeniowego, w którym koszty są uwzględniane w rachunku. Rozbieżności dotyczące kosztów w rachunku księgowym i podatkowym skutkują trwałymi lub przejściowymi konsekwencjami dotyczącymi wysokości efektywnej stopy opodatkowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.480.11

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 480

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: