Object structure
Title:

Zmiana funkcjonowania algorytmu podziału dotacji podstawowej a koszty kształcenia w publicznych szkołach wyższych w Polsce – studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Change of subsidy algorithm vs. high educational cost in Public High Schools in Poland – case study

Creator:

Małys, Krzysztof

Subject and Keywords:

uczelnie publiczne ; finansowanie szkolnictwa wyższego ; algorytm podziału dotacji ; koszty kształcenia ; public universities ; educational costs ; subsidy algorithm ; education costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 480, s. 80-88

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano zasady funkcjonowania nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej w publicznych szkołach wyższych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych GUS oraz danych sprawozdawczych uczelni publicznych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcjonowanie algorytmu przedstawiono w formule „studium przypadku” wybranej publicznej uczelni ekonomicznej. Zmiany projakościowe wprowadzone przez nowy algorytm mają znaczny wpływ na kształtowanie się podstawowych parametrów procesu kształcenia, zarówno ilościowych (liczba studentów i doktorantów, liczba kadry dydaktycznej), jak i wartościowych (przychody, koszty, wynik finansowy) w uczelniach publicznych. W badanej uczelni zmiana algorytmu wpłynie na zmianę polityki kształcenia i spowoduje zmiany strukturalne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.480.07

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 480

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: