Object structure
Title:

Koszty restrukturyzacji w świetle prawa bilansowego i prawa restrukturyzacyjnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The costs of restructuring processes in accounting law and act of restructuring

Creator:

Kowalak, Robert

Subject and Keywords:

koszty restrukturyzacji ; postępowanie restrukturyzacyjne ; prawo bilansowe ; costs of restructuring ; restructuring process ; balance sheet law

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 480, s. 71-79

Abstrakt:

Artykuł przedstawia ujęcie kosztów restrukturyzacji w prawie bilansowym oraz w prawie restrukturyzacyjnym. Przedsiębiorstwa mogą podejmować decyzję o restrukturyzacji fakultatywnie lub obligatoryjnie. Wdrożona ustawa Prawo restrukturyzacyjne ma umożliwić przedsiębiorcom mającym kłopoty finansowe kontynuowanie działalności gospodarczej. Celem artykułu jest pokazanie, jak przedsiębiorstwo powinno ujmować koszty restrukturyzacji w księgach rachunkowych oraz jakie koszty są uznawane za koszty postępowania restrukturyzacyjnego w ujęciu ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W artykule zaprezentowano rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego, czym są koszty restrukturyzacji, jak ujmuje się je w ustawie o rachunkowości oraz co na ich temat mówią Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, ustawa o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja, analiza aktów prawnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.480.06

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 480

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: