Object structure
Title:

Ewolucja ujmowania kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evolution of recognition of operational costs of a company in accounting books

Creator:

Kotapski, Roman

Subject and Keywords:

ujmowanie kosztów ; zakładowy plan kont ; recognition of costs ; chart of accounts

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 480, s. 61-70

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest analizie ujmowania kosztów operacyjnych działalności przedsiębiorstwa. Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie w konstrukcji systemu informacyjnego jego zarządzania. Zaś sposób ujęcia tych kosztów świadczy o znajomości kosztów jego działalności przez kadrę zarządzającą. Na podstawie analizy dostępnych wzorcowych zakładowych planów kont oraz literatury w zakresie rachunkowości i rachunku kosztów można jednoznacznie stwierdzić, że dominuje w nich nurt rozwiązań na potrzeby sprawozdawcze, tzw. księgowy. Wynikiem tego jest pewne przyzwyczajenie księgowych do stosowanych rozwiązań oraz brak komunikacji pomiędzy księgowymi i kadrą techniczną. W artykule przedstawiono sposób ujmowania kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa we wzorcowych planach kont i literaturze oraz potrzeby informacyjne kadry zarządzającej w zakresie ujmowania kosztów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.480.05

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 480

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: