Object structure
Title:

Zarządzanie symboliczne na potrzeby legitymizacji przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Symbolic management for corporate legitimacy

Creator:

Jaworska, Elżbieta

Subject and Keywords:

zarządzanie symboliczne ; legitymizacja ; zarządzanie wrażeniem ; reputacja ; symbolic management ; legitimacy ; Impression management ; reputation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 480, s. 50-60

Abstrakt:

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie zarządzania symbolicznego w kontekście dążenia do uzyskania, utrzymania lub obrony legitymizacji przedsiębiorstwa. W związku z tym przedstawiono istotę i specyfikę zarządzania symbolicznego. Ponadto omówiono strategie symboliczne w kontekście procesu legitymizacji oraz ukazano formy działań symbolicznych realizowanych przez przedsiębiorstwo na potrzeby uwiarygodniania działalności. Artykuł opiera się na studiach literaturowych. Zastosowano metody rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego oraz syntezy do sformułowania wniosków. Badania nad zarządzaniem symbolicznym pomagają lepiej zrozumieć, jak przedsiębiorstwa kształtują percepcję interesariuszy. Autorkę interesowały głównie opublikowane badania dotyczące właściwości zarządzania symbolicznego, legitymizacji oraz zarządzania wrażeniem w perspektywie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.480.04

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 480

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: