Object structure
Title:

Obniżenie limitu płatności gotówkowych jako element efektywnego ograniczania szarej strefy w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The drop of cash payment as a part of an effective grey area reduction in Poland

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna ; Piotrowska, Iwona

Subject and Keywords:

obrót gotówkowy ; płatność gotówkowa i bezgotówkowa ; koszty uzyskania przychodów ; szara strefa ; cash turnover ; cash and cashless payment ; tax deductible expenses ; grey area

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 480, s. 39-49

Abstrakt:

Istnienie szarej strefy jest uwarunkowane swobodnym i niekontrolowanym przepływem gotówkowym. Wprowadzone zmiany w ustawie SDG dotyczące obniżenia limitu płatności gotówkowych wpływa na większość przedsiębiorców. Dotychczasowa liberalna polityka państwa w tym zakresie stwarzała możliwości swobodnego regulowania zobowiązań gospodarczych w formie płatności gotówkowej. Sprzyjało to możliwości dokonywania nadużyć i oszustw podatkowych. Zmiana stanowiska ustawodawcy, tj. ograniczenie limitu płatności gotówkowych, jest ukierunkowana na monitorowanie transakcji w formie bezgotówkowej. Odstępstwo od tej formy płatności może skutkować obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów, zwiększeniem podstawy opodatkowania i w rezultacie koniecznością zapłaty do budżetu wyższego podatku. Celem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych ograniczenia limitu płatności gotówkowych w obrocie gospodarczym, w kontekście możliwości zwiększenia wpływów do budżetu na skutek ograniczenia szarej strefy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.480.03

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 480

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: