Object structure
Title:

Sprawozdawczość środowiskowa polskich mikroprzedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Environmental reporting of Polish microenterprises

Creator:

Zuchewicz, Joanna

Subject and Keywords:

sprawozdawczość środowiskowa ; raporty środowiskowe ; mikroprzedsiębiorstwo ; environmental reporting ; environmental reports

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 185-194

Abstrakt:

W artykule przedstawiono rozważania na temat konieczności sporządzania sprawozdań środowiskowych przez mikroprzedsiębiorstwa w postaci zaproponowanej przez polskich ustawodawców. O ile sporządzanie raportów środowiskowych przez duże przedsiębiorstwa wydaje się oczywiste, o tyle sporządzanie tego typu sprawozdań przez mikroprzedsiębiorstwa budzi wiele wątpliwości. Celem artykułu jest analiza zakresu sprawozdawczości środowiskowej polskich mikroprzedsiębiorstw oraz identyfikacja korzyści i kosztów ich sporządzania. Treść opracowania oparto na studiach krajowej literatury przedmiotu, aktów prawnych w zakresie poruszanej tematyki oraz na własnych rozważaniach i doświadczeniach autorki na gruncie naukowym i praktycznym. W realizacji celu zastosowano metodę analizy, indukcji i wnioskowania. Po przeanalizowaniu korzyści i kosztów dotyczących raportowania środowiskowego zaproponowano uproszczenie obligatoryjnej sprawozdawczości środowiskowej dla mikroprzedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.16

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: