Object structure
Title:

Ocena raportów zintegrowanych grup kapitałowych na podstawie wskaźników szczegółowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of integrated reports of capital groups on the basis of specific standard disclosures

Creator:

Sikacz, Hanna

Subject and Keywords:

raport zintegrowany ; CSR ; wytyczne GRI ; grupa kapitałowa ; integrated report ; The GRI Sustainability Reporting Guidelines ; capital group

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 148-160

Abstrakt:

Coraz większa liczba przedsiębiorstw wyraża przekonanie o konieczności doskonalenia systemów zarządzania w kierunku kształtowania wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Możliwość taką daje sprawozdawczość niefinansowa, w tym raportowanie zintegrowane, stanowiąc odzwierciedlenie współczesnych nurtów nauk o zarządzaniu. Solidnie przygotowywane raporty to wyzwanie związane z doskonaleniem procesu zarządzania działaniami CSR. Celem publikacji jest przedstawienie wyników badań związanych z analizą wskaźników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych przedstawionych w raportach zintegrowanych wiodących grup kapitałowych w Polsce. Zasadnicza część badań to identyfikacja raportowanych aspektów i poziomu ich raportowania z analizą opisów wskaźników zgodnych z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Opracowanie stanowi podsumowanie badań, które nie rozwiewają wątpliwości co do użyteczności tych raportów dla interesariuszy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.13

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: