Object structure
Title:

Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Non-financial reporting in the light of consultative processes

Creator:

Krasodomska, Joanna

Subject and Keywords:

CSR ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; dyrektywa 2014/95/UE ; informacje niefinansowe ; corporate social responsibility ; Directive 2014/95/UE ; nonfinancial disclosures

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 99-107

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie problemu raportowania informacji niefinansowych w kontekście procesów konsultacyjnych oraz dalszych prac wynikających z Dyrektywy 2014/95/UE podjętych przez Unię Europejską i zmierzających do opracowania wytycznych z zakresu ich ujawniania. Analiza liczby i treści komentarzy respondentów biorących udział w konsultacjach pozwala zauważyć, że zainteresowanie informacjami niefinansowymi rośnie. Wynika z nich także, że nie jest konieczne opracowanie nowych rozwiązań w zakresie ich raportowania czy też wprowadzenie powszechnego obowiązku ich stosowania. Istotnym problemem wydają się koszty niefinansowych ujawnień, problematyczna jest również ich weryfikacja przez biegłych rewidentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.09

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: