Object

Title: Społeczne koszty krańcowe jako instrument internalizacji kosztów zewnętrznych i realizacji celów zrównoważonej mobilności

Title in english:

Social marginal costs pricing as an instrument of transport external costs internalisation and realization of the objectives of sustainable mobility

Creator:

Grzelakowski, Andrzej S.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 44-54

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest ocena możliwości realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu, opartej na koncepcji pełnej internalizacji kosztów zewnętrznych, jakie generuje ten sektor gospodarki. Koncepcja ta zasadza się z kolei na wykorzystaniu kategorii społecznych kosztów krańcowych jako instrumentu ustalania cen za usługi transportowe. Celem badań jest określenie zarówno granic zastosowania tej kategorii kosztów jako podstawy budowy cen w transporcie, jak i ustalenie kryteriów wyboru formuły kosztowej do ustalania cen w poszczególnych gałęziach transportu, a także ocena skutków, jakie z tego tytułu pojawić się mogą w makro- i w mikroskali. W opracowaniu wykorzystano głównie metody badań jakościowych, wsparte elementami analizy ekonomicznej. Uzyskane wyniki badań wskazują, że: 1) społeczne koszty krańcowe są najlepszym instrumentem internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie; 2) wykorzystanie tej kategorii kosztowej wymaga jednak etapowania tego procesu oraz pokonania barier politycznych i psychologicznych w sferze decyzyjno-regulacyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.04 ; oai:dbc.wroc.pl:38222

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479 ; Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information