Object structure
Title:

Problem opóźnionych płatności w opinii mikroprzedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The problem of late payments in the opinion of micro-enterprises

Creator:

Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna

Subject and Keywords:

opóźnione płatności ; kredyt kupiecki ; mikroprzedsiębiorstwa ; zachowaniepłatnicze ; late payments ; trade credit ; micro-enterprises ; payment behaviour

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 463-471

Abstrakt:

Zagadnienie dokonywania opóźnionych płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami było przedmiotem wielu badań. Niemniej brakuje dociekań ukierunkowanych na poznanie opinii przedsiębiorstw na temat dokonywania opóźnionych płatności, w tym uwzględniających aspekt etyczny takich zachowań. Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii mikroprzedsiębiorstw na temat nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców. Przeprowadzone badanie wykazało, że zdecydowana większość respondentów uznaje konieczność terminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców, aczkolwiek blisko połowa z nich jest zdania, że w pewnych sytuacjach opóźnianie płatności jest usprawiedliwione. Nadto zdecydowana większość ankietowanych postrzega nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców jako nieetyczne oraz zgadza się, że dokonywanie opóźnionych płatności pogarsza wizerunek przedsiębiorstwa-dłużnika, podważa zaufanie partnerów biznesowych do dłużnika oraz pogarsza jakość relacji z jego dostawcami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.43

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: