Object structure
Title:

Korzyści biologiczne jako miernik społecznej odpowiedzialności biznesu gospodarstw rolnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Biological benefits as a measure of social responsibility of agriculture farms

Creator:

Węgrzyńska, Małgorzata ; Majchrzak, Leszek

Subject and Keywords:

korzyści biologiczne ; rachunkowość rolna ; systemy uprawy roli ; biological benefits ; agricultural accounting ; soil tillage systems

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 436-443

Abstrakt:

Zainteresowanie wpływem działalności rolniczej na środowisko rodzi potrzebę poszerzenia zakresu ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo odmienność działalności rolniczej utrudnia odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych przedsięwzięć rolniczych w księgach rachunkowych, a zwłaszcza określenia wartości aktywów biologicznych, w tym określenia korzyści biologicznych. W pierwszej części pracy przedstawiono potrzebę wyodrębnienia informacji na temat korzyści biologicznych wynikających z obowiązujących regulacji prawnych. W drugiej części opisano metodę badawczą zastosowaną w realizacji celu pracy. Natomiast w ostatniej zaprezentowano wyniki badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.40

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: