Object structure
Title:

Znaczenie koncepcji CSR w relacjach banku spółdzielczego z pracownikami – case study

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance of CSR in relations of cooperative bank with employees − case study

Creator:

Stępień, Kinga

Subject and Keywords:

CSR ; bank spółdzielczy zrzeszający ; polityka personalna ; cooperative bank ; personnel politicy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 407-414

Abstrakt:

W opracowaniu uwaga koncentruje się na znaczeniu koncepcji CSR w relacjach banku spółdzielczego z pracownikami, w szczególności zaś w regulacjach etycznych i polityki personalnej. Głównym celem pracy jest przedstawienie znaczenia koncepcji CSR w relacjach banku spółdzielczego z pracownikami oraz analiza wewnętrznych regulacji banku dotyczących obszaru pracowniczego w jej kontekście. W artykule zastosowano metodę case study, co powoduje, że ma on charakter prezentacji wniosków sformułowanych w wyniku analizy wewnętrznych materiałów banku spółdzielczego regulujących obszar relacji banku z pracownikami w kontekście realizowania przez bank założeń koncepcji CSR

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.37

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: