Object structure
Title:

Ubezpieczenia rolne a zrównoważenie ekonomiczne i finansowe gospodarstw rolnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Agricultural insurance vs. economic and financial sustainability of farms

Creator:

Pawłowska-Tyszko, Joanna ; Soliwoda, Michał

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; ubezpieczenia rolne ; stabilność finansowa ; wskaźniki zrównoważenia gospodarstw ; sustainable development ; agricultural insurance ; financial stability ; indicators offarm sustainability

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 337-347

Abstrakt:

Czynnikiem warunkującym zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych jest stabilność finansowa gospodarstw, którą mogą zapewnić m.in. ubezpieczenia gospodarcze. Celem opracowania jest identyfikacja oddziaływania rolniczych ubezpieczeń na zrównoważenie ekonomiczno-finansowe gospodarstw. Źródłem danych była baza danych FADN (za lata 2009-2014). Badaniami objęto gospodarstwa rolne zakupujące i nie zakupujące ubezpieczeń upraw rolnych, sklasyfikowane według wielkości obszarowej. Za główne wyznaczniki zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw przyjęto następujące wskaźniki: wartość produkcji ogółem/ha UR, wielkość wartości dodanej brutto/AWU, stopa zwrotu z kapitału, rentowność sprzedaży oraz zadłużenie kapitału własnego. Analiza wykazała, że gospodarstwa efektywnie wykorzystywały swój posiadany kapitał i generowały dobre wyniki ekonomiczne, co może wpływać pozytywnie na zrównoważony rozwój tych gospodarstw. Ubezpieczenia ceteris paribus mogły mieć wpływ na ich stabilny i zrównoważony rozwój

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.31

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: