Object structure
Title:

Pieniądz prywatny – status bitcoina w Niemczech

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Private money − bitcoin status in Germany

Creator:

Kurek, Robert

Subject and Keywords:

Bitcoin ; kryptowaluty ; Niemcy ; system podatkowy ; cryptocurrency ; Germany ; tax system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 280-290

Abstrakt:

Cel artykułu to ocena niemieckich regulacji prawnych i podatkowych dotyczących funkcjonowania bitcoina. Z badań wynika, że rozwiązanie polegające na zdefiniowaniu bitcoina jako instrumentu finansowego nie przyczyniło się do uzyskania przejrzystości w zakresie opodatkowania. Czteroletni okres funkcjonowania przepisów (2013-2016) ukazał niedoskonałości, ale niemieckie doświadczenia mogą zostać wykorzystane na gruncie polskim: ustanowienie podmiotu, który ustalałby i upubliczniał kurs referencyjny, narzucenie metody pozwalającej na obliczenie różnic między nabyciem a zbyciem bitcoina, przygotowanie aplikacji, która pozwalałaby na obliczanie zobowiązania podatkowego w przypadku wielu transakcji, oraz przyjęcie założenia, że nie każda transakcja będzie mogła być wykazana przed urzędem skarbowym. Unormowania nie wpisują się wprawdzie w podstawowe idee bitcoina, ale mają regulować jego status podatkowy, zapewnić większe bezpieczeństwo klientom oraz unikać sytuacji, w których upadłości giełd narażają na straty klientów i negatywnie odbijają się na wizerunku kryptowalut

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.26

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: