Object structure
Title:

Ulgi we wpłatach i ich konsekwencje dla sytuacji finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reductions of the payment and their consequences for the financial situation of the State Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons

Creator:

Koza, Andrzej

Subject and Keywords:

pracodawcy osób niepełnosprawnych ; ulgi we wpłatach ; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ; employers of disable people ; reductions ; State Fund for the Rehabilitation of Disabled People

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 268-279

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji i charakterystyka stosowanych w Polsce instrumentów obniżających wpłaty pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ich konsekwencje dla sytuacji finansowej tego Funduszu. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieje obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych przez pracodawców, jeśli zatrudniają powyżej 25 osób na pełny etat. W przypadku nieosiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nakładane są na nich kary finansowe. Równocześnie ustawodawca stworzył instrumenty pozwalające obniżyć wysokość tych kar lub ich uniknąć. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że stworzenie przez polskiego ustawodawcę możliwości unikania kar za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych z roku na rok stawało się coraz bardziej popularne wśród pracodawców. Ich popularność i skala stawały się coraz większym problemem finansowym dla Funduszu, który co roku tracił w ten sposób 1/3 swoich wpływów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.25

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: