Object structure
Title:

Reklama a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Advertisement vs. concept of Corporate Social Responsibility in companies of pharmaceutical industry

Creator:

Korkosz-Gębska, Jolanta

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; reklama ; etyka ; branża farmaceutyczna ; corporate social responsibility ; advertisement ; ethics ; pharmaceutical industry

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 259-267

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw farmaceutycznych, która w związku ze specyfiką branży powinna stać się ich nadrzędną wartością. Celem pracy była identyfikacja rozbieżności między oczekiwanym wobec firm farmaceutycznych podejściem do realizacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu a nieuczciwymi praktykami w obszarze zagadnień konsumenckich. Przeprowadzona analiza opisowa, studia literaturowe oraz obserwacja potwierdziły istnienie dysonansu pomiędzy deklarowaną troską o dobro ludzi a nieetycznymi działaniami w zakresie promocji oferowanych produktów, jak również wskazały na konieczność implementacji założeń koncepcji CSR we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.24

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: