Object structure
Title:

Crowdfunding nieruchomości przykładem rozwoju finansowania społecznościowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Real Estate Crowdfunding as an example of social financing

Creator:

Kordela, Dominika

Subject and Keywords:

finanse ; finansowanie społecznościowe ; crowdfunding ; finance ; social financing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 248-258

Abstrakt:

Technologie informatyczne wykorzystywane są przez pośredników finansowych do promocji i dystrybucji usług bankowych, maklerskich czy ubezpieczeniowych. Wzrost znaczenia komunikacji wirtualnej skutkuje kolejnymi zmianami, zawieranie transakcji finansowych przez uczestników sieci Internet dzięki crowdfundingowi możliwe jest bez pośrednictwa instytucji finansowych. Relatywnie nowym sposobem finansowania i inwestowania na rynku nieruchomości jest Real Estate Crowdfunding (RECF), czyli crowdfunding nieruchomości. W artykule podjęto próbę systematyki crowdfundingu nieruchomości i umiejscowienia tego sposobu finansowania oraz inwestowania na wirtualnym rynku usług finansowych w ramach tzw. ekonomii tłumu. Przedstawiono modele crowdfundingu nieruchomości oraz charakterystykę inwestycji RECF, jak również zalety i wady tego sposobu finansowania i inwestowania. Główną metodą badawczą wykorzystaną do realizacji celu jest krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz metoda opisowa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.23

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: