Object structure
Title:

Regulacyjne ramy ochrony konsumentów detalicznych produktów strukturyzowanych w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regulatory framework for the protection of packaged retail investment products’ consumers in the European Union

Creator:

Janusz, Alicja

Subject and Keywords:

detaliczne produkty strukturyzowane ; ochrona konsumenta ; regulacje Unii Europejskiej ; packaged retail investment products ; consumer protection ; European Union regulations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 225-237

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń dla konsumentów detalicznych produktów strukturyzowanych oraz ocena działań regulacyjnych podejmowanych w UE w celu wzmocnienia ochrony praw i interesów tych konsumentów. Metodami badawczymi, które pozwoliły na realizację celu, były studia literatury przedmiotu oraz obowiązujących i projektowanych w UE regulacji prawnych. Badania przeprowadzono w lutym 2017 roku. Z badań wynika, że w UE w odniesieniu do produktów strukturyzowanych, występujących w różnych formach prawnych i oferowanych różnymi kanałami dystrybucji, zastosowanie mają odmienne wymogi prawne w zakresie przejrzystości produktu, sprzedaży i doradztwa na jego temat. W sytuacji tej brak jest spójnych podstaw dla ochrony inwestorów detalicznych, czy też zrównoważonego rozwoju rynku produktów strukturyzowanych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.21

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: