Object structure
Title:

Dopasowanie banków z Europy Środkowo-Wschodniej do Modelu M. Jeuckena

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Adjustment of banks from Central and Eastern Europe to Jeucken’s Model

Creator:

Janik, Bogna

Subject and Keywords:

etyczne banki ; społeczne banki ; banki z indeksów RESPECT ; VONIX ; CEERIUS ; społeczna odpowiedzialność ; ethical banks ; social banks ; banks from RESPECT ; social responsibility

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 216-224

Abstrakt:

Celem badania jest ustalenie szacunkowego stopnia spełnienia kryteriów Modelu M. Jeuckena przez banki społecznie odpowiedzialne z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Model M. Jeuckena służy do oceny realizacji idei społecznej odpowiedzialności przez banki. Badanie podjęto wiedząc, że model jest przystosowany do oceny banków działających w rozwiniętych, wybranych krajach z wyłączeniem Czech, Polski i Węgier. Oznacza to, że może on niecałkowicie odpowiadać warunkom ekonomicznym, historycznym i zwyczajowym, które panują w tych krajach. Do badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wytypowano banki spełniające najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, notowane w ramach indeksów: RESPECT, VONIX i CEERIUS. Wyniki badań posłużą do przygotowania modelu, który mógłby spełnić swoją funkcję na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.20

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: