Object structure

Title:

Improvement of chalcopyrite atmospheric leaching using controlled slurry potential and additive treatments

Group publication title:

Physicochemical Problems of Mineral Processing

Title in english:

Fizykochemiczne Problemy Przeróbki Kopalin

Creator:

Jafari, Mustafa ; Karimi, Gholamreza ; Ahmadi, Rahman

Contributor:

Drzymała, Jan. Redakcja

Subject and Keywords:

mineralogia - czasopisma ; przeróbka kopalin ; mineralurgia ; inżynieria mineralna ; metalurgia ekstrakcyjna ; separacja ; wzbogacanie ; chalcopyrite ; improved leaching ; controlled oxidation-reduction potential ; additive treatment ; pyrite ; sodium chloride ; silica

Description:

Physicochemical Problems of Mineral Processing. Vol. 53, 2017, Issue 2, s. 1228–1240

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.5277/ppmp170242

Source:

<sygn. PWr A3809I> ; click here to follow the link ; click here to follow the link

Language:

eng

Relation:

Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ; Physicochemical Problems of Mineral Processing ; Physicochemical Problems of Mineral Processing. Vol. 53, 2017, Issue 2 ; Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; Fizykochemiczne Problemy Przeróbki Kopalin

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska