Object structure
Title:

Baza członkowska jako atrybut społecznego wymiaru działalności banków spółdzielczych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Membership as an attribute of the social dimension of the activities of cooperative banks in Poland

Creator:

Golec, Maria Magdalena

Subject and Keywords:

banki spółdzielcze ; baza członkowska ; udziałowcy ; cooperative banks ; membership base ; stakeholders

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 206-215

Abstrakt:

Baza członkowska jest tą cechą aktywności banków spółdzielczych, która przesądza o społecznym wymiarze ich działalności, gdyż wynika z zasad spółdzielczych i regulacji prawnych. Celem opracowania stała się ocena bazy członkowskiej polskich banków spółdzielczych, zakresu jej wzrostu w porównaniu z danymi obejmującymi spółdzielnie kredytowe w Europie, a także zbadanie zakresu ujawniania informacji o właścicielach na stronach internetowych banków spółdzielczych. Liczba członków polskich banków spółdzielczych maleje z ponad 2 mln w 2010 r. do niespełna 1 mln w 2016 r., na rynku europejskim zaś wrasta, a wzrost ten jest proporcjonalny do wzrostu skali działalności. Jedynie niewielka liczba banków spółdzielczych publikuje informacje na temat liczby udziałowców na swoich stronach internetowych, niewiele więcej zachęca do członkostwa w banku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.19

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: