Object structure
Title:

Rola usług transportowych w zrównoważonym rozwoju gmin śląskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of transport services in the sustainable development of Silesian municipalities

Creator:

Dubiel, Beata

Subject and Keywords:

transport ; zrównoważony rozwój ; gminy śląskie ; badania empiryczne ; sustainable development ; Silesian municipalities ; empirical research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 132-141

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano problematykę znaczenia usług transportowych w zrównoważonym rozwoju na przykładzie gmin śląskich. Sektor transportowy jest kluczowym sektorem dla rozwoju zrównoważonego ze względu na korzyści społeczne i ekonomiczne, które można dzięki niemu osiągnąć, przy jednoczesnym minimalizowaniu jego niekorzystnych skutków dla społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska. Celem artykułu jest przedstawienie oraz analiza jakości usług transportowych świadczonych przez samorządy województwa śląskiego, ze szczególnym wskazaniem kierunków rozwoju w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Zastosowane metody badawcze opierają się na studiach literatury z badanego zakresu oraz analizie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród gmin województwa śląskiego oraz mieszkańców tego regionu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.12

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: