Object structure
Title:

Porównanie wyceny walorów środowiska ekosystemu Błoń krakowskich za pomocą kilku wybranych metod wyceny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparative analysis of methods of environmental vaulation. Case study of Błonia Krakowskie

Creator:

Dubel, Anna

Subject and Keywords:

środowisko ; wycena ; metody ; Błonia Krakowskie ; WTP ; WTA ; environment ; valuation ; methods

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 122-131

Abstrakt:

Błonia krakowskie są obszarem o uznanych walorach kulturowych i przyrodniczych, mających znaczenie nie tylko dla miasta i jego mieszkańców, lecz również milionów turystów odwiedzających miasto corocznie. Celem badań przedstawionych w artykule było porównanie wyceny walorów tego ekosystemu, z uwzględnieniem usług ekosystemowych, za pomocą kilku wybranych metod wyceny środowiska, takich jak: metoda wyceny warunkowej poprzez określenie WTP i WTA, metoda cen hedonicznych, metoda kosztów podróży i metody kosztowe. Zaprezentowano wyniki implementacji tych metod do wyceny usług ekosystemu krakowskich Błoń. Przeanalizowano rezultaty pod kątem przyczyn zaobserwowanych rozbieżności w otrzymanych wartościach wyceny. Przedstawiono uzyskane wartości na tle wyników zgromadzonych na podstawie przeglądu literatury w zakresie analizowanych metod wyceny. Wnioski zawierają rekomendacje dotyczące implementacji tych metod

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.11

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: