Object structure
Title:

Motywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego – przegląd wybranych badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Motives for Socially Responsible Investment – an overview of selected research

Creator:

Doś, Anna ; Foltyn-Zarychta, Monika

Subject and Keywords:

decyzje inwestycyjne ; etyka ; rozwój zrównoważony ; investment decisions ; ethics ; sustainable development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 113-121

Abstrakt:

Inwestycje społecznie odpowiedzialne definiowane są jako długoterminowa strategiainwestowania środków (osób fizycznych lub instytucji), która dąży zarówno do maksymalizacjizysku, jak i poprawy dobrobytu społecznego. Są one coraz szybciej rosnącym segmentemrynku finansowego. Rozpowszechnione w literaturze modele inwestora: model Markowitzai koncepcje behawioralne są niewystarczające, aby wyjaśnić skłonność inwestorów do lokowaniaśrodków w sposób społecznie odpowiedzialny. Celem artykułu jest identyfikacja i klasyfikacjamotywów inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Przyjętą metodą jest szeroka analizaliteratury światowej. Uzyskane rezultaty wskazują, że wśród motywów inwestowania społecznieodpowiedzialnego dostrzega się motywy finansowe, inne motywy gospodarcze, motywypsychologiczne, etyczne, aksjologiczne, religijne, związane z budowaniem swojego wizerunkuprzez inwestora oraz chęcią oddziaływania na system społeczno-ekonomicznego. Potwierdza toniewystarczalność znanych modeli inwestora i inspiruje do dalszych badań interdyscyplinarnychkoniecznych do predykcji zachowania inwestorów na rynkach kapitałowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.10

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: