Object structure
Title:

Rentowność aktywów i kapitału własnego Landesbanken w Niemczech

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Profitability of ROA and ROE of Landesbanken in Germany

Creator:

Dąbkowska, Anna

Subject and Keywords:

Landesbanken ; system bankowy ; ROA ; ROE ; banking system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 99-112

Abstrakt:

Sytuacja Landesbanken w Niemczech jest przedmiotem dyskusji w środowisku zarówno naukowym, jak i bankowym. Umiędzynarodowienie i próby ujednolicenia europejskiego rynku finansowego spowodowały liczne ograniczenia w działalności Landesbanken w Niemczech, m.in. zlikwidowano specjalne gwarancje wypłacalności dla Landesbanken przez ich właścicieli oraz zobowiązano je do oddzielenia działalności w obszarze wspierania rozwoju gospodarki regionalnej. Poza tym chęć zwiększenia rentowności kapitału skłoniła je do podejmowania ogromnego ryzyka inwestycyjnego na rynkach finansowych, którego konsekwencją stały się problemy z płynnością finansową i wypłacalnością banków. Celem artykułu jest analiza rentowności Landesbanken w Niemczech przeprowadzona za pomocą klasycznych wskaźników rentowności. Ponadto w artykule przedstawiono problemy, z jakimi od lat borykają się Landesbanken w Niemczech

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.09

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: