Object structure
Title:

Konceptualizacja i metodyka benchmarkingu w grupie kapitałowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conceptualization and methodology of benchmarking in the capital group

Creator:

Szydełko, Magdalena

Subject and Keywords:

benchmarking ; najlepsze praktyki ; metodyka ; grupa kapitałowa ; partnerstwo benchmarkingowe ; best practices ; methodology ; capital group ; benchmarkingpartnership

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 428-438

Abstrakt:

Celami artykułu są: przedstawienie istoty benchmarkingu przedsiębiorstw w grupie kapitałowej w kontekście atrybutów tego zgrupowania oraz opracowanie jego referencyjnej metodyki. Myśl przewodnią stanowi twierdzenie, iż benchmarking powinien być integralną część procesu ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw w grupie kapitałowej. Główną metodą badawczą jest analiza literatury krajowej i zagranicznej. Najważniejszymi osiągnięciami są: konceptualizacja benchmarkingu w grupie kapitałowej oraz propozycja czterech faz i trzynastu kroków w ramach jego metodyki. Istotą benchmarkingu w grupie kapitałowej jest wzajemnie korzystna wymiana informacji przez partnerów benchmarkingowych o osiąganych wynikach i najlepszych praktykach stosowanych przez nich w różnych obszarach działalności, prowadząca do poprawy wyników wszystkich stron zaangażowanych w benchmarking

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.39

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: