Object structure
Title:

Pomiar dokonań w projektach unijnych realizowanych w publicznych uczelniach technicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The measurement of achievements of the EU projects implemented in public technical universities

Creator:

Szczepaniak, Waldemar

Subject and Keywords:

pomiar dokonań ; projekty unijne ; publiczne uczelnie techniczne ; measurement of achievements ; EU projects ; public technical universities

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 398-407

Abstrakt:

Celem opracowania jest prezentacja mierników służących do oceny efektów realizacji projektów unijnych w publicznych uczelniach technicznych w Polsce. Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano metody analizy źródeł literaturowych i danych statystycznych udostępnionych w bazie KSI SIMIK 07-13 oraz badanie ankietowe. W artykule przedstawiono projekty unijne jako istotny element realizacji celów w uczelniach publicznych. Omówiono niektóre aspekty pomiaru dokonań szkół wyższych w Polsce. Ostatnia część tekstu prezentuje analizę danych pierwotnych zgromadzonych w trakcie przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego zarządzania projektami unijnymi przez publiczne uczelnie techniczne. Respondentami byli kierownicy projektów unijnych zrealizowanych w publicznych uczelniach technicznych w perspektywie finansowej 2007-2013. W wyniku analiz określono główne mierniki wykorzystywane w pomiarze dokonań w projektach unijnych realizowanych w publicznych uczelniach technicznych w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.36

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: