Object structure
Title:

Przydatność komponentów pozostałego wyniku całkowitego w predykcji przyszłych dokonań banków

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Usefulness of components of other comprehensive income for predicting banks’ future earnings

Creator:

Sajnóg, Artur

Subject and Keywords:

wynik całkowity ; pozostały wynik całkowity ; wartość predykcyjna ; banki ; comprehensive income ; other comprehensive income ; predictive power ; banks

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 376-386

Abstrakt:

Zasadniczym celem opracowania jest określenie przydatności komponentów pozostałego wyniku całkowitego w prognozowaniu przyszłych wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych wybranych banków notowanych na GPW w Warszawie. W toku prowadzonych analiz kwartalnych sprawozdań finansowych za lata 2009-2016 dokonano oceny zróżnicowania komponentów pozostałego wyniku całkowitego oraz wykorzystano dziesięć wersji modeli ekonomicznych. Okazuje się, że poszczególne składniki pozostałego wyniku całkowitego cechowały się zróżnicowaną, lecz niewielką wartością prognostyczną przyszłych dokonań banków w ujęciu memoriałowym i kasowym. Dodatnio i istotnie powiązane okazały się zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz efektywna część zysków i strat związanych z zabezpieczaniem przepływów pieniężnych. Odmienne konsekwencje miały zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.34

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: