Object structure
Title:

Planowanie kosztów uzyskania przychodów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Planning of the tax costs

Creator:

Poszwa, Michał

Subject and Keywords:

koszty uzyskania przychodów ; planowanie kosztów ; zarządzanie podatkami ; tax dedactible revenues ; costs planning ; tax managenent

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 314-325

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza możliwości planowania kosztów uzyskania przychodów oraz wskazanie uwarunkowań i sposobów ich zastosowania. Podatnicy mogą w pewnym zakresie wpływać na wysokość podatku dochodowego od wyniku działalności. Polega to głównie na kształtowaniu dochodu podatkowego, w szczególności poprzez wpływanie na koszty uzyskania przychodów. W opracowaniu zastosowano metodę analizy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w zakresie dotyczącym opodatkowania zysku przedsiębiorstwa. Efektem zaprezentowanych dociekań jest wskazanie obszarów planowania kosztów uzyskania przychodów, a także korzyści możliwych do osiągnięcia przez podatnika. Koszty uzyskania przychodów, które są potrącane w danym okresie rozliczeniowym od przychodów, zależą zarówno od działań w sferze realnej i finansowej, jak i od zastosowanych procedur rozliczeniowych. Zaplanowane i zrealizowane sposoby prowadzenia działalności i dokonywania rozliczeń kosztów pozwolą na zmniejszenie wysokości podatku oraz na ograniczenie ryzyka podatkowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.31

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: