Object structure
Title:

System informacji oświatowej jako system pomiaru dokonań edukacyjnych w kontekście oceny efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Educational Information System as a system of education performance measurement in the context of assessing the efficiency of public funding for education in Poland

Creator:

Nucińska, Joanna

Subject and Keywords:

pomiar dokonań ; system informacji oświatowej ; budżet zadaniowy ; ekonomika edukacji ; performance measurement ; Educational Information System ; performance budget ; economics of education

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 304-313

Abstrakt:

Obiektem badań był zbiór danych o efektach edukacyjnych, gromadzonych w systemie informacji oświatowej (SIO). Za cel badawczy przyjęto jego analizę i ocenę przydatności jako źródła danych dla mierników efektywności budżetu zadaniowego. Realizacja celu wymagała krytycznej analizy prawa krajowego i literatury dotyczącej pomiaru dokonań. Przeanalizowano także dane ze sprawozdań z wykonania budżetów wybranych samorządów w układzie zadaniowym pod kątem wykorzystania danych SIO jako mierników realizacji zadań oświatowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż SIO dostarcza bogatego zasobu danych edukacyjnych, które są gromadzone obowiązkowo i podlegają weryfikacji. Mógłby więc mierzyć dokonania na potrzeby budżetu zadaniowego, jednak w praktyce istotnym problemem jest rozbieżność czasowa danych SIO (stan na 30 września; rok szkolny) i danych finansowych budżetu (rok kalendarzowy). Artykuł jest częścią cyklu publikacji pt. „Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.28

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: